U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, danas je u Centru za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija održana edukacija direktora i EMIS odgovornih osoba svih srednjih škola u Kantonu Sarajevo o Sistemu EMIS.
Današnjoj edukaciji prisustvovao je i ministar Elvir Kazazović koji je prisutnima obrazložio značaj ove edukacije, kao i cjelokupnog procesa informatizacije koji se trenutno provodi u srednjim školama, a ranije je uspješno proveden u osnovnim školama Kantona Sarajevo.
Pomoćnica ministra za informatizaciju Azemina Njuhović upoznala je prisutne sa koracima koji se poduzimaju na informatizaciji osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, konkretno sa izradom i vođenjem dokumentacije i evidencije u Sistemu EMIS.
O Informacionom sistemu EMIS Web 2.2 i njegovom korištenju u srednjim školama Kantona Sarajevo detaljno je govorio i direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC Saša Mrdović. Tokom svog predavanja, direktor Mrdović je naglasio da rezultati provedenog pilot-projekta eksterne mature na kraju tekuće školske godine neće imati uticaja na upis djece na fakultete i akademije. Prisutne je upoznao i sa mogućnostima EMIS sistema koje će se ubuduće koristiti i za on-line upis u srednje škole.
Mersida Karačić iz UTIC-a prisutnima je predstavila i Informacioni sistem za podršku EMIS, njegove funkcionalnosti te upravljanje podacima u njemu, dok su Burim Adžanel iz resornog Ministarstva i Sanel Sefer iz UTIC-a objasnili procedure prenosa i preuzimanja podataka u bazu.
Ovom prilikom, ministar Kazazović je dodijelio direktorima i EMIS odgovornim osobama bar-code čitače za realizaciju pilot-projekta eksterne mature za srednje škole u Kantonu Sarajevo.
„Pomoću ovog čitača vršit će se očitavanje kodova svakog učenika koji će na testu umjesto imena imati jedinstveni bar-code pod kojim će biti pohranjeni njegovi osnovni podaci i na osnovu kojeg će se bodovati testovi, a da se pri tome neće znati o kojem se lično učeniku radi“, objasnio je prednosti primjene ovog čitača u obrazovnom procesu Kantona Sarajevo ministar Kazazović.

Podijeli