Administracija .BA domena

Nacionalna top level domena je vrijedan resurs svake države i jedan od elemenata suvereniteta države, te njene prepoznatljivosti u virtuelnom svijetu.

Državni top level domen Bosne i Hercegovine ima zvaničnu oznaku .ba. Ova oznaka dodijeljena je Bosni i Hercegovini 1996. godine, od strane IANA-e (kasnije ICANN), a Vlada BiH ju je prihvatila i iste godine dodijelila UTIC-u administiriranje državnim top level domenom.

O administraciji, organizaciji i tehničkoj pouzdanosti .ba domena i poddomena na koje je .ba domen podijeljen brine se Univerzitetski tele-informatički centar UTIC. U tu svrhu UTIC je putem centralnog registra nic.ba omogućio svim zainteresovanim licima da se upoznaju sa svim informacijama koje su od značaja za registraciju i korištenje naziva domena ispod državnog domena Bosne i Hercegovine .ba.

Centralni registar nic.ba omogućava:

  •     provjeru zauzetosti naziva domena i poddomena,
  •     online ažuriranje podataka registrovanih naziva domena,
  •     WHOIS servis,
  •     download svih relevantnih dokumenata,
  •     odabir registrara ukoliko korisnik želi da naziv domena registruje preko jednog od ovlaštenih registrara,
  •     online podršku postojećim i budućim korisnicima,
  •     upoznavanje sa novostima i aktuelnim pitanjima iz oblasti domena.

Sve o rezervaciji i registraciji naziva .ba domena možete pročitati na linku www.nic.ba.