On-line upis studenata na UNSA

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerzitet u Sarajevu upis kandidata na prvi ciklus studija, integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij od akademske 2020/2021. godine vrši putem informacionog sistema eUNSA.

Putem sistema za on-line upis na fakultete/akademije, kandidati vrše prijavu i upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu, a na osnovu konkursa za upis koji se objavljuje na web stranici Univerziteta. Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademija prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademija, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima je omogućen brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja. Također, sistem kandidatima daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki fakultet/akademiju prema uslovima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na skalama poretka za svaki od fakulteta/akademija na koje su se prijavili.

Sistem za on-line upis na fakultete/akademije kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na Internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.

Sistemu za on-line upis na UNSA možete pristupiti putem linka upisi.unsa.ba.