EMIS – Education Management Information System

EMIS je integrisani informacioni sistem koji predstavlja digitalnu matičnu knjigu sa centralizovanim podacima o osnovnom i srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kao i platformu za realizaciju digitalizovanih edukacijskih procesa poput upisa u srednju školu ili polaganja eksterne mature.

Sistem omogućava i upravljanje svim školama, uposlenim u školama, predmetima, nastavnim planovima, razredima, učenicima i uspjehom učenika. Putem sistema se vrši i izdavanje diploma, svjedodžbi i svih vrsta obrazaca važnih za tok školovanja gdje se na jednom mjestu upravlja vrstama obrazaca, izgledom, sadržajem i evidencijom izdatih dokumenata.

EMIS je web servis baziran sistem sa javno dostupnom web aplikacijom za krajnje korisnike. Ovaj sistem se nalazi u Data centru Univerzitetskog tele-informacionog centra na virtuelnim mašinama sa skalabilnim resursima koji se po potrebi dodaju ili oduzimaju ovisno o broju korisnika i kapacitetu korištenja sistema.

Sistem je razvijen kao moderna višeslojna web aplikacija sa centralnom bazom podataka i registrom, gdje se nalaze evidencije o svim učenicima i nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Također, sistem posjeduje zaštitu utemeljenu na korisničkim ulogama, a identitet korisnika zabilježen je prilikom vršenja svih aktivnosti unutar sistema. Svi korisnici imaju pristup samo onim informacijama za koje imaju nadležnost prema hijerarhijskoj ili organizacijskoj strukturi.

EMIS sistemu možete pristupiti putem linka www.emis.edu.ba.