Online prijava i upis u srednje škole Kantona Sarajevo

Informacioni sistem za on-line prijavu i upis u srednje škole Kantona Sarajevo predstavlja temeljnu informatičku osnovu za uspostavljanje sistema provođenja on-line prijava i upisa učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, uvažavajući sve zahtjeve i procedure zvanično usvojene od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Putem informacionog sistema za on-line upis u srednje škole učenici vrše prijavu i upis u srednje škole Kantona Sarajevo, a na osnovu konkursa za upis koji se objavljuje na web stranici Ministarstva, web stranici i oglasnoj tabli srednje škole. Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja škole prema željenim kriterijima, preko prijava za odabrane škole, te uvida u rezultate po školama, pa do ostvarivanja prava upisa u srednju školu. Učenicima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene, te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom osnovnog obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaku prijavljenu školu prema uslovima koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na skalama poretka za svaku od škola koju su prijavili.

Na web stranicama on-line upisa u srednje škole nalazi se popis svih srednjih škola koje se mogu upisati u Kantonu Sarajevu, zajedno sa uslovima upisa.

Sistemu za on-line upis u srednje škole KS možete pristupiti putem linka upis.emis.edu.ba.