U planu svojih aktivnosti i procesu nabavke za 2016. godinu, UTIC planira osvježiti svoje postojeće hadrverske i softverske resurse i podići nivo usluge koju pruža ne samo akademskoj zajednici nego i širem društvu Bosne i Hercegovine. U sklopu tih aktivnosti, predviđena je i nabavka hardverske opreme koja bi omogućila UTIC-u da ponudi nove usluge poput eduroam-a, konekcije na akademsku mrežu GEANT i više.
Završetkom procesa javnih nabavki, krenuće se u implementaciju planiranih aktivnosti.

Podijeli