Univerzitet u Sarajevu je sa domaćim operaterima – BH Telecom d.d. Sarajevo, Logosoft d.o.o. Sarajevo i Telemach d.o.o. Sarajevo – 11. 4. 2018. godine potpisao Memorandum o uspostavljanju prve neutralne tačke za razmjenu internetskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, čime Bosna i Hercegovina neće više biti jedina država u regiji kojoj nedostaje ova vrsta internetske infrastrukture.

Dr. Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), istakao je prednosti potpisivanja Memoranduma o uspostavljanju prve neutralne tačke za razmjenu internetskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Internet Exchange Point (IXP) predstavlja platformu koja omogućava da lokalni saobraćaj ostaje lokalnim, što predstavlja vitalni element nacionalne internetske infrastrukture koji omogućava međusobno povezivanje ISP-ova, kao i način razmjene saobraćaja među svim članicama IXP-a. Potpisivanjem ovog značajnog memoranduma lokalna internetska zajednica ostvaruje brojne benefite kako u tehničkom tako i u ekonomskom smislu. Uspostavljanjem IXP-ove platforme ostvaruje se značajna ušteda troškova koje ostvaruje lokalni ISP uzimajući u obzir da dio saobraćaja ne mora koristiti mnogo skuplje međunarodne protokole. Prisustvo lokalnog IXP- a omogućava da sadržaj lokalnim korisnicima bude jednako dostupan i poboljšava sigurnost lokalnog sadržaja.

Podijeli