Nakon analize strukture i procesa informacionog sistema EMIS kojeg koriste sve osnovne i srednje škole na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je zaključilo da je postojeći sistem nedostatan za sve aktivnosti koje provodi ili planira provoditi ministarstvo. Zaključeno je da je potrebno unaprijediti postojeći sistem njegovim podizanjem na web baziranu platformu.

S obzirom da je do sada Univerzitetski tele-informatički centar UTIC implementator i administrator sistema EMIS, od strane ministarstva donesena je odluka da UTIC nastavi sa radom i na njegovom unapređenju. U tom smislu ministarstvo je imenovalo Tim za koordinaciju i praćenje implementacije projekta ”Unapređenje informacionog sistema osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo – Informacioni sistem EMIS Web”.

Prvi sastanak Tima održan je 29. 11. 2017. godine. Na sastanku je istaknuto kako je razvoj i implementacija novog sistema EMIS Web neophodna, jer će se na ovaj način u potpunosti eliminisati školski i ministarski sistemi EMIS i isti inkorporirati direktno u novi informacioni sistem, ali i riješiti brojni problemi i poteškoće koje su uočene u dosadašnjoj praksi.
Zadatak Tima je da daje smjernice u procesu usklađivanja sistema EMIS sa ranijim sistemom i pravnim aktima, vrši kontinuirano testiranje sistema, predlaže rješenja za poboljšanja u radu sistema i njegovo potpuno funkcionisanje.

 

Podijeli