Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je 28. aprila 2017. godine postao punopravni član CENTR-a.

CENTR je udruženje nacionalnih ccTLD registara iz Evrope, ali i nekoliko vanevropskih zemalja (Kanada, Novi Zeland, Japan i Iran). U današnjem obliku postoji od 2006. godine i sjedište mu je u Briselu. CENTR trenutno broji 54 i 9 pridruženih članova – zajedno su odgovorni za više od 80% svih registriranih imena domena u svijetu.

Uloga CENTR-a je u razmjeni iskustava i saradnji nacionalnih registara radi unapređivanja usluga za korisnike Interneta.

Više informacija možete pogledati na slijedećem linku: www.centr.org

Podijeli