Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnoga, ali i LAN pristupa mrežnim resursima. Bosna i Hercegovina je u procesu izgradnje infrastrukture i pružanja usluge eduroam. U mjesecu aprilu smo uspjeli povezati nekoliko institucija (Univerzitet u Sarajevu – UTIC, Univerzitet u Mostaru “Džemal Bijedić” i testnu lokaciju eduroam-a) na udaljenim lokacijama, čime smo otvorili mogućnost daljeg razvoja ove usluge.
UTIC trenutno razmatra mogućnosti proširivanja ove usluge na ostale članice Univerziteta u Sarajevu, te se nadamo da će u skoroj budućnosti ista biti dostupna na više lokacija.

Podijeli