Poštovani korisnici,

uslijed integracije Univerziteta u Sarajevu došlo je do objedinjavanja žiro računa svih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu i samim tim do prelaska na trezorsko poslovanje. Ovim putem Vas obavještavamo da sve uplate prema UTIC-u vršite na JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu – UTIC.

Uputstvo za ispunjavanje uplatnice za usluge domene

******** Umjesto zvjezdica upisati 7 zadnjih cifara sa predračuna.

Uputstvo za ispunjavanje uplatnice za usluge hosting-a

 

Podijeli