Vi ste ovdje
Home > PROJEKTI

Informacioni sistem eksterne mature (EMIS Matura) predstavlja temeljnu informatičku osnovu za uspostavljanje sistema provođenja eksterne mature svih učenika završnog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo. Sistem u potpunosti uvažava sve zahtjeve i procedure o načinu upravljanja i vođenja eksterne mature, kako je regulisano Pravilnikom o polaganju eksterne mature (”Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/13”). Sistem EMIS Matura je implementiran na osnovu definisanih rješenja koje kreira Kantonalna komisija za informatičku podršku, a odobrava i provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom UTIC. Podaci koji se koriste u sistemu EMIS Matura se automatski dobivaju iz centralne (Ministarske) baze sistema EMIS Web, uz podršku računarsko-komunikacionog web sistema UTIC cloud technology:

emis-web

Eksternom maturom se pokreće objektivizirani model evaluacije nastavnih planova i programa, uvode standardi vrednovanja postignuća učenika na kraju osnovnog obrazovanja, ali i uvodi uvažavanje postignutih rezultata mature kao jednog od kriterija prilikom upisa osnovaca u srednje škole. U junu školske 2012./2013 godine realizovana je eksterna matura u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Eksternom maturom se postigla transparentnost i objektivnost, a rezultati su pokazali da su učenici pokazali jako dobro znanje.

Bodove koje su učenici osvojili na ovoj maturi bili su vodilja u odabiru srednje škole koju su željeli upisati. Važna činjenica je i da je eksterna matura organizovana i zasnovana na barcode tehnlologiji i šiframa učenika, tako da ni jedan nastavnik nije mogao znati identitet učenika čiji rad pregledava.

U eksternoj maturi provedenoj školske 2012./2013 godine je učestvovalo 2.583 učenika devetih razreda 65 osnovnih škola iz KS. Urađeno je ukupno 14.013 ispita iz svih predmeta, a prosječan ukupan broj postignutih bodova iz svih predmeta je iznosio 39,10 (od maksimlno mogućih 50).

Informacioni sistem EMIS Matura obrađuje ispitne materijale učenika na način da se tokom isputnih aktivnosti nigdje ne prikazuju prezimena i imena učenika. To je ostvareno tako što se svakom učeniku prije ispita dodjeljuje određeni broj samoljepljivih naljepnica sa njegovim šifriranim bar-kodovima.

barcodebarcode-skener 

Učenik na početku ispita lijepi na ispitni materijal svoju bar-code naljepnicu, tako da ispitna komisija ocjenjuje urađene ispitne materijale ne znajući o kojem se učeniku/ci radi (vidi gornju sliku).

Po završetku ocjenjivanja, ispitne komisije predaju ispitne materijale EMIS koordinatoru škole na interaktivni unos rezultata direktno u sistem EMIS Matura. To se obavlja automatski uz pomoć barcode skenera (vidi gornju sliku). Očigledno, EMIS koordinator koji u sistem unosi postignute rezultate također ne zna o kojim učenicima je rijeć.

Za potrebe provođenja eksterne mature izvršeno je projektovanje i programiranje pojedinih modula informacionog sistema EMIS/e-matura i njihovo integrisanje u jedinstveni repozitorij sistema EMIS u skladu sa web standardima.  Informacioni sistema EMIS/e-matura se sastoji od dva glavna modula:

  1. javni dio sistema – početni dio sistema u formi portala koji je javno dostupan i vidljiv svim posjetiocima i
  2. zaštićeni dio sistema – glavni dio sistema predviđen za upravljanje konkretnim fazama vođenja procesa eksterne mature samo za ovlaštene korisnike.
Top