Vi ste ovdje
Home > PROJEKTI

Podrška informacionih sistema u svakom segmentu školovanja i studentskog života već je godinama uobičajena u svijetu. Kada je u pitanju BiH, Univerzitet u Sarajevu je bio prvi koji je pokrenuo inicijativu i ukazao na potrebu uspostavljanja integriranog informacionog sistema za podršku obrazovanju. Prvi preduslov je ispunjen – infrastruktura – koja je uspostavljena kao jedinstvena akademska mreža Univerziteta u Sarajevu. Drugi preduslov je također ispunjen kroz web aplikaciju “Informacioni sistem studentske službe” – ISSS. Pomenuta aplikacija predstavlja temelj studentskog informacionog sistema. Njenom daljom nadogradnjom, proširenjem, dodavanjem i integracijom novih aplikacija, namjera nam je stvoriti informacioni sistem koji će podjednako biti u funkciji studenata, profesora i šire društvene zajednice.

Danas, informacioni sistem ISSS je zakonska obaveza i koristi se aktivno na svim fakultetima/akademijama Univerziteta. Osnovna funkcija sistema je informatizacija i automatizacija osnovnih procesa fakulteta i akademija koji se tiču nastave, ispita, ocjenjivanja, evidencije, izdavanja uvjerenja itd. te obezbjeđenje provođenja Bolonjskog načina i principa studiranja.

Svi nastavnici, referenti studentskih službi i studenti Univerzitata u Sarajevu su ovlašteni za pristupanje i korištenje sistema putem svojih korisničkih imena i odgovarajućih lozinki.

Moduli ISSS-a

Informacioni sistem ISSS je modularno koncipiran i sastoji se od sljedećih osnovnih komponenti:

  • administracija sistema,
  • profesori i osoblje,
  • studenti,
  • ispiti i ispitni rokovi,
  • statistika i izvještaji,
  • elektronsko izdavanje diploma i dodataka,
  • javni web portal.

ISSS_UNSA

Sigurnost i integritet podataka

Sistem ISSS je instaliran na platformi IBM Blade Center na posebno konfiguriranim web i database serverima, zaštićenim od neovlaštenih aktivnosti (uključujući zaštitu od DDoS napada). Sistem je osiguran transportnim protokolom SSL (eng. Secure Sockets Layer) koji omogućuje enkriptiranu sigurnosnu komunikaciju unutar protokola TCP/IP (Internet).

Dosadašnja implementacija ovog sistema je pokazala sve prednosti i kvalitete novog načina rada studentskih službi, ali i otvorila potrebu za njegovom nadogradnjom i daljnjim unapređenjem. U tom smislu se u narednom periodu planiraju konkretne aktivnosti ka redizajnu korisničkog interfejsa, uvođenju novih podsistema i modula, unapređenju procesa izdavanja uvjerenja i potvrda, kao i poboljšanom sistemu zaštite i sigurnosti podataka.

Top