Vi ste ovdje
Home > PROJEKTI

Univerzitetski tele-informatički centar i Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo u 2007. godini zajedno su pokrenuli projekat ”Informatizacija osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo”,  u skladu sa potrebama društva i strategijom razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je da informaciono-komunikacione tehnologije postanu normalna, svakodnevna podrška funkcioniranju obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo, na moderan i efikasan način.

Za sve osnovne i srednje škole sa područja Kantona Sarajevo urađena je analiza postojećeg stanja u oblasti ICT-a putem upitnika kojim je obuhvaćeno ukupno 106 škola, od kojih 70 osnovnih i 36 srednjih škola Kantona Sarajevo. Prikupljene su osnovne informacije o informatičkoj opremljenosti škola u Kantonu Sarajevo i obučenosti nastavnog osoblja. Nakon urađene analize podataka pristupilo se izradi i implementaciji Projekta. 

Ciljevi projekta:

 • Prezentacija osnovnih i srednjih škola putem Interneta čime će se omogućiti svim osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo da naprave svoje web prezentacije i kreiraju informaciono-obrazovnu mrežu škola Kantona Sarajevo.
 • Obrazovanje i certificiranje nastavnika u osnovnim i srednjim školama kroz program obuke i valorizacije informatičkog znanja nastavnika informatike.
 • Usaglašena valorizacija informatičkog znanja i vještina sa evropskim standardima – ECDL.
 • Educirani nastavnici informatike koji će dalje širiti i prenositi svoja znanja učenicima i nastavnicima u svojim kolektivima.
 • Promoviranje i širenje znanja o informacionom društvu i njegovoj važnosti za ekonomski i društveni razvoj BIH.
 • Uspostavljanje efektivnog i efikasnog sistema obrazovanja.

Kako bi se svi gore navedeni ciljevi što uspješnije i brže realizovali, organizovano je dodatno obrazovanje i certificiranje nastavnika informatike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.
U martu 2007.godine održana je obuka nastavnika i profesora informatike. Tokom tri mjeseca nastavnici i profesori pohađali su obuku za ECDL i PHP-MySQL. Obukom je obuhvaćeno ukupno 90 nastavnika i profesora, a nastavu je izvodila CCED Academy. Po završetku obuke 89 nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola dobilo je certifikate.  Projekat je pokrenulo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

Portal www.skola.ba
Za sve osnovne i srednje škole sa područja Kantona Sarajevo Univerzitetski tele-informatički centar je izradio web portal www.skola.ba. Putem ovog portala škole će vršiti razmjenu informacija, učestvovati u zajedničkim projektima, razmjenjivati iskustva sa ostalim učesnicima. Zamišljen je kao jedinstveni izvor korisnih informacija za nastavnike, učenike, roditelje i škole i polazišno mjesto do drugih online i klasičnih izvora informacija. Portal za škole je mjesto izmjene savjeta i kontakata, idealno mjesto prezentiranja autorskih radova, ali i svojevrsna oglasna ploča koja će pomoći da se dođe do traženih materijala, informacija o seminarima, konkursima… U toku je redizajn portala (izgled stranice, obogaćivanje sadržaja i funkcionalnosti) i formiranje uredništva. 

Radionica / workshop za pomoć pri izradi školske web prezentacije
Nakon prve analize nivoa korištenja informaciono-komunikacionih tehnologija u školama, te analize portala www.skola.ba, uočeno je da jedan broj škola još uvijek nema kreirane svoje web prezentacije, a time niti aktivne web stranice pod dodijeljenom edu.ba domenom, odnosno da ne mogu biti prepoznate kao obrazovne ustanove u informatičkom okruženju.
Smatrajući da je neophodno da sve škole imaju što prije aktivnu web stranicu, Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Univerzitetski tele-informatički centar UTIC organizovali su radionicu/workshop za pomoć pri izradi školske web prezentacije. Radionica je održana 28. i 29.11.2007. godine u dvije grupe, uz učešće ukupno 51-og profesora i nastavnika.
Program radionice obuhvatio je između ostalog i slijedeće oblasti: 

 • Pripremu radnog materijala i dizajna za izradu web stranice škola
 • Uvod u Internet i web tehnologije
 • MS FrontPage
 • Dizajn web stranica škola
 • FTP transfer
 • Aktivaciju web stranica škola
 • Analizu web prezentacija škola
 • Administraciju web portala
 • Prijedloge za buduća unaprijeđenja
 • Dodatne časove

Po završetku radionice svim učesnicima je uručeno uvjerenje o učešću i CD sa završenom web prezentacijom škole. Rezultat radionice su aktivne web stranice većine škola učesnica, a očekujemo da će i preostalih nekoliko škola aktivirati svoje web prezentacije u narednim danima.  Radionica je ocijenjena uspješnom od strane učesnika i organizatora, te je uočena potreba češćeg održavanja sličnih radionica za nastavno osoblje. 

Top