Vi ste ovdje
Home > USLUGE

Uputstvo o kreiranju i dodjeli lozinki

Sigurnost i integritet podataka informacionih sistema i njihovih korisnika se obezbjeđuje između ostalog i odgovarajućim pristupnim podacima – korisnička imena i pripadajuće lozinke. Ovim dokumentom utvrđuju se opšte preporuke prilikom kreiranja i dodjele lozinki za korisničke naloge koji će se koristiti za pristup e-mail-u, kao i pristup ostalim uslugama i servisima za koje se zahtjeva korisničko ime i lozinka. Prilikom kreiranja e-mail korisničkih lozinki potrebno je da uvažite sljedeće:

  • Koristite kombinaciju slova, brojeva i specijalnih karaktera;
  • Koristite najmanje 8 ili više karaktera;
  • Koristite kombinaciju velikih i malih slova;
  • Uvrstite minimalno jedan numerički znak -9);
  • Uvrstite minimalno jedan ne-alfa-numerički znak – : ; , . ! < > )
  • Izbjegavate korištenje uobičajenih riječi;
  • Izbjegavate korištenje poznatih informacija imena, brojeve telefona…).

Periodično je potrebno mijenjati postojeće pristupne lozinke, vodeći računa o gornjim preporukama. Odgovornost je korisnika da čuva svoje pristupne podatke tajnim, te da vode računa o njihovoj zaštiti. U slučaju sumnje da je neko neovlašteno došao do saznanja o pristupnim podacima potrebno je odmah iste promijeniti, a u ozbiljnijim slučajevima obavijestiti provajdera koji pruža datu uslugu. Prilikom primanja i otvaranja e-mail poruka naročito treba obratiti pažnju na sadržaj istih, odnosno pokušati doći do saznanja da li se radi o lažnom predstavljanju, širenju spam poruka, itd. Naročito treba biti obazriv u slučajevima kada primljene poruke sadrže prijedloge za podizanje nagrada koje ste navodno dobili, mijenjanje korisničkih računa putem lažno predstavljanog PayPal i ostalih servisa, itd. Nikada ne klikati na ponuđene linkove kod sumnjivih poruka i iste uklanjati sa sistema. Mandatorno je da svi uređaju putem kojih se pristupa internet sevisima, naročito e-mail, budu zaštićeni odgovarajućim antivirus/antispam zaštitom, dokazanog i pouzdanog porijekla. Postojeći antivirus/antispam sistemi moraju biti dnevno ažurirani sa najnovijim podacima vezanim za bazu podataka virusa i ostalih malicioznih prijetnji.

Top