Vi ste ovdje
Home > USLUGE

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je jedini ovlašteni administrator i registar državnog top level domena Bosne i Hercegovine – .ba. 

Ova oznaka dodijeljena je Bosni i Hercegovini 1996. godine, od strane IANA-e (kasnije ICANN), a Vlada BiH ju je prihvatila i iste godine dodijelila UTIC-u administiriranje državnim top level domenom. Preko UTIC-a kao državnog administratora pristup Internetu imaju svi ostali korisnici domenskog prostora koda .BA, kao što su Internet provideri (daovaoci Internet usluga), komercijalne, edukativne, nevladine, vladine i druge organizacije. U internacionalnim asocijacijama koje su zadužene za registraciju državnih domena (RIPE i ICANN), UTIC je registriran kao administrator naziva . ba domena, od 1996 godine.
   
Sve o rezervaciji i registraciji naziva .ba domena pročitajte na linku:  Registracija naziva .ba domena

Top