Vi ste ovdje
Home > .BA DOMENA

Domene su tehnika adresiranja za identifikaciju i lokaliziranje kompjutera (“domaćina”) na Internetu. Naime, računari se međusobno prepoznaju isključivo na osnovu njihovih numeričkih Internet protokol (IP) adresa.  Tipična IP adresa može biti npr. 77.119.56.22. Kada jedan računar komunicira sa drugim putem Interneta, on zapravo šalje “Internet pakete” adresirane na pomenutu numeričku IP adresu primaoca.
Međutim, pokazalo se da je za ljude suviše komplikovano pamtiti nizove brojeva (IP adrese) i na šta se ti nizovi odnose. Većina ljudi mnogo jednostavnije pamti nazive i opise (riječi). Upravo zbog toga je nastao Domain Name System (DNS), koji omogućava korištenje riječi umjesto brojeva, manje-više prema vlastitom izboru (mada postoje neka pravila i ograničenja). Ovo je omogućilo Internet korisnicima da pristupaju računarima (hosts) bilo kroz unošenje IP adrese , bilo unošenjem naziva domena. DNS je distribuirana baza podataka koja prevodi IP adrese u imena (domene) i obrnuto, te upravlja domenskim prostorom na Internetu. Može se koristiti i za pristup drugim uslugama i informacijama.

Domena je dakle adresa servera na Internetu sa kojeg se vrši posluživaje stranica i ostalih dostupnih servisa. Budući da je svaka domena i svaka IP adresa jedinstvena, moguće ju je registrirati samo jednom u cijelom svijetu. Domene se definiraju sa desna na lijevo. Svaki logički dio domene odvojen je tačkom.
Ovdje je potrebno još napomenuti da domena nije: – http://www.utic.ba. Www je, iako najvažniji, samo jedan od servisa raspoloživih na toj domeni ili web lokaciji. Drugi servisi su npr. mail, ftp…

Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom i sistemom root servera koji osiguravaju funkcioniranje DNS-a, danas se ostvaruje kroz nezavisnu organizaciju Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

DNS je jedan od najvažnijih servisa Interneta, bez kojeg ne bi bilo moguće posjetiti web stranice, niti komunicirati putem e-maila. Zahvaljujući ovom servisu, svaka domena je jedinstvena i ne može se registrirati od strane više različitih korisnika.

Struktura DNS-a je hijerarhijska i razgranata. Korijen stabla (root server) se grana se u top level domene, koje se dalje granaju u domene drugog nivoa, itd.


Pored  klasifikacije domena prema nivou (hijerarhijskoj strukturi), domene se mogu razvrstati i na:

  • Generičke (internacionalne) domene.
    To su .com, .org, .net, .edu, .gov, .biz i mnoge druge.
  • Državne (nacionalne) domene.
    Svaka država ima svoju dvoslovnu oznaku kojom se završavaju web adrese Internet prezentacija iz te zemlje, na primjer .ba, .uk, .de…

Ukoliko uzmemo za primjer naziv domena UTIC.BA, oznaka “.BA” govori da je riječ o nazivu domena pod državnom top level domenom, odnosno vršnom domenom (country code Top Level Domain – ccTLD). Sufiks .ba je dakle domen prvog reda, i to državni top level domen.

Top