Vi ste ovdje
Home > PROJEKTI

EMIS (engl. Education Management Information System) je akronim za informacioni sistem namijenjen prikupljanju i upravljanju podacima u osnovnim i srednjim školama. Implementacija sistema EMIS je pokrenuta kroz projekt Svjetske Banke tokom 2004. godine, kao dio ukupne reforme sistema obrazovanja u BiH.  Osnovni cilj projekta je bio da se poboljša sistem informisanja i planiranja, a time i efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja obrazovnim resursima. Za projekat je planirano da omogući prikazivanje statističkih podataka u procesu obrazovanja na nivou osnovnih i srednjih škola, te da posluži kao pomoć u planiranju na nivou ministarstava i na nivou škola. Također, sistem treba doprinijeti poboljšanju upravljačkih kapaciteta, nabavci opreme, monitoringu, obuci i drugim aktivnostima vezanim za proces obrazovanja. EMIS treba da posluži kao alat u savladavanju barijere ograničenih kapaciteta za prikupljanje podataka o obrazovanju, za upoređivanje i analize na konzistentan i koherentan način u BiH, što predstavlja problem u analizi i širenju osnovnih informacija o uspješnosti učenika i škola.

EMIS

Komponente sistema EMIS 

Tokom vremena informacioni sistem EMIS se nadograđivao i poboljšavao, tako da se trenutno (Feb 2014) sastoji iz četiri glavne komponente:

 1. Informacioni sistem EMIS – aplikacija i baze podataka (školske i ministarska),
 2. Programsko rješenje EMIS Print,
 3. Informacioni sistem EMIS Web i
 4. Informacioni sistem EMIS Matura.

1. Informacioni sistem EMIS se sastoji od dvije odvojene komponente: školski modul i ministarski modul. U školskom modulu se nalaze sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru za svaku školu ponaosob. Ministarski modul omogućava objedinjavanje radnih podataka iz svih škola i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u svakoj školi i sistemu u cjelini, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.

2. Programsko rješenje EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući:

 • učenička knjižica za učenike od I do III razreda osnovne škole,
 • uvjerenje o postignutim rezultatima za učenike od I do III razreda osnovne škole,
 • uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole,
 • uvjerenje o završenom razredu osnovne škole,
 • uvjerenje o završenom petom, šestom i sedmom razredu osnovne škole,
 • uvjerenje o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole,
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • spisak izdatih uvjerenja i
 • spisak izdatih svjedočanstava.

Za štampanje navedenih dokumenata program EMIS Print se u potpunosti oslanja na podatke koji su uneseni u školsku bazu podataka EMIS.

Počevši od školske 2008/2009 godine u svim osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo se EMIS Print koristi za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja svih učenika. Na taj način je postignuto da zvanični dokumenti u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo budu ujednačeno ispisani, te je znatno ubrzan proces izdavanja svjedožbi, uvjerenja i ostalih dokumenata. Također, sistem kontrole  i nadzora nad procesom izdavanja uvjerenja i svjedodžbi omogućuje Ministarstvu direktan uvid u cjelokupni process, čime se u znatnoj mjeri unapređuje planiranje i upravljanje sistemom osnovnog i srednjeg školstva na nivou Kantona.

3. Informacioni sistem EMIS Web je komponenta sistema EMIS koja omogućava on-line uvid o stanju u školama, odjeljenjima, razredima i o svakom učeniku na kraju svakog polugodišta, odnosno školske godine. Ovi podaci su trajno pohranjeni za buduću analizu i upotrebu. Na osnovu podataka koji se arhiviraju u sistemu EMIS Web omogućeno je provođenje eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, pri čemu se svi relevantni podaci automatski sinhroniziraju i stavljaju na raspolaganje, bez dodatnog unošenja. Također, sistem služi i za provjeru i verifikaciju izdatih dokumenata – uvjerenja i svjedodžbi o postignutom uspjehu u osnovnim i srednjim školama. Za tu svrhu se koriste podaci koji su arhivirani u bazi podataka sistema EMIS Web s jedne, i barcode zapisi odštampani na dokumentima s druge strane.

4. Informacioni sistem EMIS Matura je komponenta sistema EMIS koja u potpunosti automatizira proces provođenja eksterne mature svih učenika devetih razreda osnovnih škola. Podaci koji se koriste u sistemu EMIS Matura su automatski sinhronizirani sa podacima iz sistema EMIS Web, koji su ažurirani kroz proces prenosa i agregacije radnih podataka iz školskih EMIS baza. Podaci koji se procesiraju tokom provođenja ispita eksterne mature se trajno pohranjuju i arhiviraju u centralnoj bazi podataka. Ta činjenica omogućuje uvid u rezultate i detalje svih prethodnih matura, uključujući provjeru i verifikaciju izdatih uvjerenja, uporednu statističku analizu ostvarenih rezultata mature između odabranih školskih godina itd.

Top