Vi ste ovdje
Home >

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je vodeća institucija Univerziteta u Sarajevu u oblasti IT-a i komunikacija, kao i u implementaciji praktičnih informatičkih rješenja za potrebe akademske zajednice i šire. Od prvog dana aktivno dajemo vlastiti doprinos modernizaciji i podizanju kvaliteta obrazovanja kako na Univerzitetu u Sarajevu tako i na nivou cijele BiH. UTIC uvezuje sve članice UNSA u jedinstvenu informaciono – komunikacionu strukturu te na taj način ostvaruje ulogu specifičnog integratora Univerziteta i njegovog uključenja u savremene trendove i dostignuća. U 20 godina postojanja, UTIC je stekao povjerenje akademske zajednice kao i hiljada zadovoljnih korisnika širom BiH i inostranstva. Naša referentna lista uključuje brojne fakulteta, ali i kantonalna i federalna ministarstva te državne institucije.

UTIC je podorganizacionajedinica Univerziteta čija djelatnost objedinjuje potrebe za aplikativno-informatičkom
podrškom organizacionih jedinica Univerziteta s ciljem integriranja edukacionih i poslovnih funkcija organizacionih jedinica te povezivanja njihovih računarskih resursa u jedinstvenuakademsku mrežu i servise.  UTIC vrši neciklično obrazovanje osoblja Univerziteta iz informacionih tehnologija, a obavlja i ostale djelatnosti koje su u službi njegovih ciljeva i osnovnih djelatnosti i koje pridonose boljem iskorištavanju ljudskih i prostornih kapaciteta i opreme, te stručne poslove za potrebe Univerziteta.

UTIC je prvi Internet Service Provider u Bosni i Hercegovini i jedini je ovlašteni administrator i registar Internet domena Bosne i Hercegovine (code .ba). UTIC je nosilac Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa Internetu dodjeljene od strane Regulatorne agencije za komunikacije.

Sa željom da svakome omogućimo da postane dio svjetske Internet zajednice i tako stekne svoj e-identitet obezbjeđujemo kompletna rješenja u oblasti IT-a, kako za pojedince, tako i za fakultete, preduzeća, te različite organizacije.

UTIC pruža širok spektar naprednih usluga zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama i modernim trendovima. Regionalni smo lideri u mnogim oblastima kao što su e-Education, web design, sigurnost i zaštita računarskih sistema, kao i u programiranju i implementaciji rješenja baziranih na trenutnom hitu u Internet svijetu – web 2.0 tehnologiji.

Top