Vi ste ovdje
Home > PODRŠKA

Osnovni zadatak Helpdesk-a je omogućiti korisnicima i onima koji to žele postati, savjetodavnu pomoć u primjeni informationih i komunikacionih tehnologija.

Najvažnija usluga koju pruža Helpdesk UTIC-a je pomoć korisnicima u radu davanjem usmenih i/ili pismenih uputa, odnosno upućivanje na odgovarajuću adresu na kojoj korisnici mogu riješiti svoj problem. Na Helpdesku se mogu dobiti sve informacije vezane za usluge UTIC-a.

Kad prijavljujete neki tehnički problem, važno je da problem što je moguće bolje opišete i potkrijepite primjerima. Na primjer, navedite svoje lične podatke, koji softver ili operacioni sistem koristite, podatke vezane uz konfiguraciju uređaja ili programa s kojim imate problem, i lokaciju sa koje se javljte. Svakako navedite i tačno vrijeme kada se problem pojavio, te poruke koje ispisuje sistem neposredno prije ili nakon uočenog problema. Navedeni će podaci osigurati brži, tačniji i potpuniji odgovor.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
 od 8:00 do 16:00

Tel: 033 560 240
Fax: 033 213 773
support@utic.ba

 

Top