Vi ste ovdje
Home > STUDENTI

Studentski informacioni sistem (www.isss.ba), kao najvažniji dio Integralnog univerzitetskog informacionog sistema će u slijedećoj fazi biti u fokusu naših aktivnosti. Dosadašnja implementacija tog sistema je pokazala sve prednosti i kvalitete novog načina rada studentskih službi, ali i otvorila potrebu za njegovom nadogradnjom i daljnjim unapređenjem. U tom smislu se u narednom periodu planiraju konkretne aktivnosti ka redizajnu korisničkog interfejsa, uvođenju novih podsistema i modula, unapređenju procesa izdavanja uvjerenja i potvrda, kao i poboljšanom sistemu zaštite i sigurnosti podataka. Nadamo se da će sve navedene aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem studiranju na Univerzitetu u Sarajevu.

Već smo naveli da je postojeća aplikacija ISSS dio planiranog Integralnog informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, odnosno prvi korak ka realizaciji tog cilja. Ipak, aplikacija Informacionog Sistema Studentske Službe već sada je donijela mnoge nove kvalitete u nastavi, kao i mnoge prednosti za studente. Jedna od prednosti se ogleda u činjenici da je za mnoge studente došlo do značajnijeg smanjenja troškova studiranja, što se prije svega odnosi na smanjene putne troškove. Zahvaljujući online prijavi ispita, objavljivanju ocjena, ispitnih rokova, narudžbi uvjerenja, oglasnoj ploči, znatno je manja potreba za ličnim dolaskom studenata na fakultet, naročito u vrijeme praznika, ljetne i zimske pauze. Ovo je naročito pogodno za studente sa mjestom prebivališta izvan Sarajeva (nema potrebe za kupovinom povratne karte i plaćanjem smještaja za vrijeme raspusta, samo radi prijave ispita), ali i za studente u Kantonu Sarajevo (visoke cijene karata gradskog prevoza i sl.). Smanjeni su i ostali troškovi studiranja – prijave ispita, uvjerenja i potvrde se ne naplaćuju dodatno, što je značajna ušteda na pojedinim fakultetima koji imaju visoke cijene prijava.

Druga prednost je svakako ušteda vremena. ISSS aplikacija nema ograničeno radno vrijeme. Gužve i redovi ispred studentskih službi su stvar prošlosti zahvaljujući aplikaciji. Ako se prisjetimo da su najveće gužve bile upravo u vrijeme kada su studenti spremali ispite i da je u nekim slučajevima bilo potrebno čekati u redu satima da bi se prijavio ispit, postaje jasnije šta studentima znači mogućnost online prijave ispita. Isti slučaj je i sa potvrdama (npr. u svrhu ostvarivanja socijalne pomoći), koje je potrebno pribaviti na početku školske godine, upravo u vrijeme najvećih gužvi. Danas su dovoljna “dva klika” u aplikaciji i studentskoj službi se dostavlja zahtjev za izdavanje uvjerenja. Automatski se generišu podaci u zahtjevu. Student putem aplikacije dobiva obavijest kada je je zahtjev obrađen. Uvođenjem aplikacije na pojedinim institucijama UNSA po prvi put je uspostavljena bilo kakva online komunikacija i interakcija studenata sa nastavnim osobljem i studentskim službama. Studenti su također u mogućnosti postavljati upite koje studentske službe primaju u formi emaila. Naravno da je ovakav način komunikacije još uvijek daleko od idealnog, ali je ipak uspostavljen i važan je kao prvi korak u tom pravcu.

S druge strane, edukatori imaju brojne koristi od ISSS aplikacije. Olakšana je organizacija rada: plan predmeta, raspored predavanja, studenti koji slušaju određeni predmet – sve je pregledno i na jednom mjestu. Profesori u svako doba imaju informaciju o ispitnim rokovima i koji su se studenti prijavili na ispit(pojedinačno). Profesori imaju i mogućnost unosa ocjena, što olakšava koordinaciju između njih, studentskih službi i studenata. Rezultati ispita su dostupni ranije i lakše ih je saznati. Krajnji rezultat je da profesori manje vremena provode u evidentiranju aktivnosti, planiranju ispita, pravljenju spiskova, praćenju rasporeda časova (naročito profesori koji drže nastavu na više fakulteta), što im daje više vremena i prostora za kvalitetniju pripremu predavanja i komunikaciju sa studentima. Kada su u pitanju studentske službe, ISSS je omogućio automatizaciju pojedinih poslova, prvenstveno automatsko generisanje brojnih izvještaja, npr. broj studenata upisanih u tekući semestar, broj studenata po linijama… Organizacija nastave – predavanja i kreiranje rasporeda časova – je također olakšana, što naročito osjete studentske službe onih fakulteta koji imaju veliki broj odsjeka, smjerova, linijskih grupa, sala… Već smo pomenuli olakšanu koordinaciju sa nastavnim osobljem i studentima, ocjenjivanje, a treba dodati i smanjen obim posla vezano za diplomiranje -prikupljanje prijava i položenih ispita iz svih predmeta znatno je jednostavnije sa manjom mogućnošću gubljenja dokumenata. Mnogi dokumenti koji su se do sada morali ručno obrađivati sada se generišu jednim klikom miša, sa svim potrebnim podacima o studentu ili ispitu. Modul aplikacije za studentske službe svakodnevno se mijenja kako bi se što više prilagodio potrebama obrazovnih institucija. Nastavkom razvoja informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, aplikacije ISSS i uvođenjem novih modula, očekujemo da će svi imati još više koristi, naročito uposleni u studentskim službama. Donošenje novih propisa i odgovarajućih zakona svakako bi otvorilo mnogo novih mogućnosti za unaprijeđenje procesa informatizacije UNSA i integraciju informacionog sistema.

Pristup ISSS-u se vrši preko linka: www.isss.ba

Top