Vi ste ovdje
Home >

Studenti širom svijeta već godinama imaju podršku informacionih sistema kroz svaki segment školovanja i studentskog života uopšte. Kada je u pitanju BiH, Univerzitet u Sarajevu je bio prvi koji je pokrenuo inicijativu i ukazao na potrebu uspostavljanja integriranog informacionog sistema.
Prvi preduslov je ispunjen – infrastruktura – koja je uspostavljena kao jedinstvena akademska mreža Univerziteta u Sarajevu. Drugi preduslov je tekođer ispunjen kroz web aplikaciju “Informacioni sistem studentske službe” – ISSS.

Pomenuta aplikacija predstavlja temelj studentskog informacionog sistema. Njenom daljom nadogradnjom, proširenjem, dodavanjem i integracijom novih aplikacija, namjera nam je stvoriti informacioni sistem koji će podjednako biti u funkciji studenata, profesora i šire društvene zajednice.

Top